Kommunikasjon

Jeg begynte å skrive på dette innlegget for noen dager siden, men av en eller annen grunn ble jeg ikke helt fornøyd med teksten. Det skulle handle om kommunikasjon, noe det er uendelig mange vinklinger en kan ha på. Egentlig kan en trekke fram det aller meste, og eksemplene en kan trekke fram er også nærmest uendelige (siden tekster omgir oss overalt). Det er altså et grunnleggende tema, en må vel kunne si at det er et av de evige temaer. Problemet mitt, da jeg plagdes med denne teksten, var kanskje at jeg hengte meg litt opp i et litt vagt eksempel som jeg ønsket å få med, og det var ikke bare å få det til å passe helt inn. Utgangspunktet for teksten skulle være at kommunikasjonen så lett kan slå feil. At det noen ganger blir sagt for mye, eller for lite. Ingenting eller alt for mye, begge deler kan slå helt feil ut, tror jeg. Men så hadde jeg ikke funnet et konkret eksempel, og det er selvfølgelig alltid enklere å benytte enn et vagt og mer utydelig et.

Continue reading »