Category: Livet, havet og alt sammen

Melancolia I, 1514

Jeg har nettopp lest på nytt igjen en gammel artikkel jeg har skrevet. Den heter «Melancolia I, 1514», og er skrevet på grunnlag av en mellomfagsoppgave jeg skrev i nordisk litteratur i 1999. Mellomfag er nå 2000-nivå på universitetet, for studiene er jo blitt omorganisert siden den gang. Denne artikkelen ble trykket i studentenes eget tidsskrift Kjellerdypet i 2001 (volum 5), dvs. studentene på Humanistisk fakultet sitt tidsskrift (nå har jo også fakultetet skiftet navn siden den gang).

Men temaet vi hadde på nordisk mellomfag var i alle fall dikt og bilder, eller ekfraser i lyrikken. En kunstverksekfrase eller bare ekfrase er et ord/begrep som brukes om dikt som er skrevet til et bilde eller kunstverk. Som tema for min oppgave valgte jeg å skrive om et dikt av Astrid Hjertenæs Andersen: Melancolia I, 1514, fra diktsamlinga «Rosenbusken». Dette diktet er skrevet til et kobberstikk av den tyske kunsteren Albrecht Dürer. Jeg husker nå at jeg syntes det var spennende å skrive om dette, fordi jeg også kom inn på mange andre tema, og også måtte sette meg inn i kunsthistorie. Men før jeg fant fram det gamle tidsskriftet hadde jeg vel nesten glemt at artikkelen eksisterte, så det var litt rart, og morsomt å lese den på nytt igjen. Jeg syns jo at det ble en ganske bra artikkel, og det er tydelig at jeg har gjort et grundig arbeid med å undersøke forskjellige kilder. Jeg har arbeidet med artikkelen som en ekte filolog (i den gamle betydninga av ordet), jeg har gått til kildene og undersøkt hva andre har sagt om temaet, og vurdert det hele i et historisk perspektiv (men selvfølgelig vil du finne min tolkning av diktet også her). Ofte er det jo slett ikke nødvendig å gå så nøye til verks når en skal tolke dikt, men en vil gjerne basere seg mer på egen leseropplevelse. Dette har selvfølgelig også mye å gjøre med at litteraturforskninga har vært mer vendt mot leseren og leseropplevelsen, enn forfatteren, i svært mange år.

Men jeg fikk i alle fall lyst til å legge ut artikkelen her, regner vel ikke med at det er så mange som har gamle studenttidsskrifter liggende å slenge. Du kan lese artikkelen her:

 Artikkel Melancolia

Pledd

I dag: pledd og dyne, te, bok og/eller sove. Jeg tror jeg velger det siste. Det slår aldri feil, når bursdagen min begynner å nærme seg blir jeg syk.

Noen dager

Noen dager er bare sånn: De starter i feil ende, du klarer ikke å våkne, du rekker ikke bussen. Minstejenta vil ikke kle på seg og slår seg fullstendig vrang, det tar en halvtime å få på klærne, minst. Og så var det de andre som også må få på klær, få hjelp. Samlebånd med alle matpakkene som skal smøres, matbokser med Sabeltann og Biler. Du skulle vært et annet sted, men virkeligheten er her og nå. Ting haster, arbeidet venter, den gangen du valgte, valgte du for hele livet, selv om du ikke visste det da.

Men her er du, dette er livet. Det er visst slik livet skal være: stress og mas. Så ser du deg plutselig i speilet og lurer: Lever du en annens liv? Skulle du ikke egentlig ha vært et annet sted? Men det varer bare et øyeblikk, for du er jo her. Livet ruller videre uansett. Og du er jo voksen, du kan velge, du har valgt. Og kan du ikke velge å gjøre noe helt annet hvis du vil?