Mellom Blåbjøllbakken og Pompeij på nett

Hovedoppgaven min er nå å finne på nettet, på Universitetsbiblioteket i Tromsø sine nettsider. Tittelen er: «Mellom Blåbjøllbakken og Pompeij – Stadnamn, minne og identiet i Tor Jonssons poesi». Den handler mye om stedsnavna i Tor Jonssons poesi, men jeg skriver også mye generelt om stedsnavn i poesien, siden dette har vært lite skrevet om fra før. Oppgaven inneholder også en del stedsnavnteori. Faktisk er den nokså filosofisk til tider, og jeg skriver bl.a. om hva et stedsnavn egentlig er.