Image 01

Viten

mars 14th, 2008 by Astrid

Stadig produseres det ny viten. Vi er mennesker. Vi forsker. Forskning fra i går forkastes. Forskninga fra i dag kan forkastes i neste uke, eller om et år. Men vi forsker. Dette er et forsonende trekk ved mennesket. Vi søker ny kunnskap, vi søker forbedring. Kanskje det tross alt er håp for oss? Men jeg er ikke blant de vitenskapsoptimistene som tror at vi kan forske oss ut av alle problemer. Jeg har ikke tro på at vi (dvs. et eller annet geni) skal finne opp noe som vil løse klimatrusselen en gang for alle. Dette problemet er litt for kompleks til at det kan løses med en tryllestav og litt tryllestøv fra Forskningen (og så skal vi alle kunne fortsette som før). Men jeg vil likevel være blant de første til å juble hvis det dukker opp ei superløsning.

2 Responses to “Viten”

  1. randi sier:

    Jeg tror heller ikke på noen tryllestav, men jeg tror på løsninger som gjør at vi kan få hjelp med endringene (som mere miljøvennlige alternativer til bensin etc) Men vi må nok også se på eget forbruk og våre handlinger….. Trylleformularer som gjør jobben alene er nok for mye å håpe på 😉

  2. Astrid sier:

    Ja, det kommer jo stadig ny og mer miljøvennlig teknologi på forskjellige fronter. Det synes jeg selvfølgelig er veldig bra. 🙂 Men noen vidunderløsninger, som f.eks. et helt nytt drivstoff, som ikke forurenser på noe vis, er fortsatt et stykke unna (hvis det da lar seg gjøre). Bioetanol/biobrensel har jo vist seg å ha den ulempen at produksjonen av det fortrenger matproduksjon i en del land. Det er heller ikke uproblematisk om det hugges regnskog for å dyrke «brenselet», f.eks. soyaolje, eller brukes mye kunstgjødsel, som også forurenser.

    Foreløpig synes jeg vi gjør altfor lite for å endre på overforbruket. Alle må selvføgelig gjøre mer! Men i tillegg må politikerne på banen og gjøre noen upopulære avgjørelser. Det virker som det er tilløp til at det skjer, men det spørs om det blir mest prat. Det er jo så mange andre viktige saker, som arbeidsplasser, lave skatter og at økonomien skal gå godt … Ikke nødvendigvis motsetninger, men i noen tilfeller kan miljøhensyn bli stilt opp mot arbeidplasser og økonomi.

Leave a Reply