En litt gammel nyhet

Når en abonnerer på aviser og ikke alltid rekker å lese alt, hender det en gang i mellom at jeg finner på å lese ei litt gammel avis. Da kan en komme over nyheter som selvsagt burde vært kommentert for to måneder, men som ikke ble det, siden avisa forble ulest. Jeg får bare håpe at kanskje andre har påpekt det samme på et tidligere tidspunkt. Mandag 9. juni sto det en notis i Klassekampen: «Flere fullfører mastergraden», og artikler om det samme er fortsatt å finne på nettet, blant annet her og her.

Det handler om at flere fullførte mastergrad eller grad på høyere nivå i 2006/07, og det mer enn antydes, ja nærmest konkluderes med at dette skal skyldes Kvalitetsreformen. Jeg har ikke funnet et eneste ord om at det i 2007 var siste frist for å levere inn hovedfag, og at det dermed var ei radikal økning av innleverte oppgaver av den grunn. Jeg leverte selv inn mitt hovedfag våren 2007, og jeg vet at det i alle fall i Tromsø var svært mange andre som også klarte å levere da det ble satt en siste frist for innlevering av oppgaver innenfor det gamle gradssystemet. Ved humanistisk fakultet var det ca. 40 innleverte hovedfags- og masteroppgaver våren 2007, noe som var langt flere enn vanlig. Ved SV-fakultet (samfunnsvitenskapelig fakultet) var det godt over 200 innleverte oppgaver, hvis jeg husker rett.

Jeg tror derfor det er noe tidlig å konkludere med at Kvalitetsreformen har så mye med økninga i innleverte oppgaver, og det er vel tvilsomt at de høye tallene vil holde seg. Det står også i artikkelen hos forskning.no at årsaken til økningen ikke er analysert: » Vi har ikke analysert årsaken til denne økningen, men vi vet at studietiden ble kortere med reformen, sier rådgiver Alice Steinkellner i SSB.» Dette er med andre ord synsing, og statistikk alene er nå engang ikke forskning.