123-meme

Jeg er blitt tagget av Ellen og Erik, med følgende meme-oppgave:

Pick up the nearest book.
Open on page 123.
Find the fifth sentence.
Post the next three sentences.
Tag five people, and acknowledge who tagged you.

Den nærmeste boka ligger på stuebordet, og er tilfeldigvis ei bok jeg holder på å lese nå. Boka heter «Fortellinger i utvalg» av Cora Sandel, og på side 123 finner jeg følgende setninger:

«Kronet av vinløv og blomster stormer danserinden omkring, kastende med hodet og rystende manken, rivende blomstene av sig og strøende dem ut for alle vinde, mens hendes lille, korte kjortel av luftdraget klemtes ind mot kroppen, formet sig efter den, utleverte den i en ustanselig skiftende række av flyktige glimt. Og plutselig, som et hvirvlende løv som lægger sig, sank hun til jorden, tilintetgjort, fortæret av sig selv, og blev liggende urørlig.

Nå, det må jeg si, kom det fra Karl Ludvig, da bifaldet braket løs: Det var sandelig godt, tante Tea blev hjemme.»

De setningene jeg har skrevet her hører til ei novelle som heter «Lykken».

Jeg velger å ikke tagge noen videre i denne omgang, og mange har jo allerede svart på oppgaven. Men det er selvfølgelig fritt fram hvis noen har lyst … 😉 Jeg synes dette var en av de bedre memene, men så har jeg jo også en stor interesse for bøker …