Image 01

Archive for oktober, 2005

Et lite tillegg

mandag, oktober 31st, 2005

Jeg reagerte i forrige blogg på at oppslaget i Morgenbladet var så negativt, og media har vel ofte en tendens til overdrive noe. Denne artikkelen var imidlertid langt mindre reflektert enn jeg er vant til at artikler i Morgenbladet er, så det er vel noen der som ikke har gjort hjemmeleksa. Eller så var hensikten nettopp å vekke folk til aksjon, eller skape debatt («provokasjonsjournalistikk» som jeg kaller det).

Etter å ha gått inn på Språkrådets sider fant jeg en kronikk av professoren som ble interjuet, og der framstår han i alle fall som mer reflektert omkring temaet enn det som kommer fram i avisartikkelen. (Man skal ikke tro blindt på alt man leser i avisa …) På Språkrådets sider finnes forresten også litt mer om utgreiinga Norsk i hundre! som var utgangspunktet for artikkelen i Morgenbladet. Andre media har selvsagt også omtalt utgreiinga.

Utrydningstruet?

mandag, oktober 31st, 2005

Apropos forrige blogg: Morgenbladet brakte denne helga følgende nyhet på forsida: «Utrydningstruet – Globaliseringen har innhentet det norske språk» (ikke hovedoppslag) Igjen skal det krisemaksimeres, og artikkelen og intervjuobjektet tegner et mørkt bilde av framtida til norsk språk. Nå skal det sies at overskrifta på forsida gir et litt feilaktig bilde av innholdet av artikkelen. Det er ei typisk tabloid overskrift, og jeg ble sant å si litt skuffa over Morgenbladet. Professor Gjert Kristoffersen som blir interjuet påpeker nemlig at norsk sannsynligvis ikke er blant de språkene som kommer til å forsvinne de neste hundre åra. Men det forventes at en rekke av verdens omlag 6000 språk kommer til å forsvinne i et såpass kort tidsperspektiv.

Likefullt er det pessimismen som råder, og det handler om at vi kanskje kan redde stumpene hvis vi gjør en innsats for å styrke norsk språk. Jeg er absolutt enig i at vi i Norge innen mange fag på universitetene brukes engelsk altfor mye. Jeg mener ikke at engelsk overhodet ikke skal brukes på universitetet, for det er utopisk å tenke seg. Men hittil har de ulike fagene stort sett fått styre som de vil, og det er selvsagt uheldig for norsk språk om engelsk tar fullstendig over på universitetet. Det vil kunne spre seg til andre områder, og en vil ikke lenger få utviklet norsk fagterminologi. Det er gjort en undersøkelse om hvor utbredt engelsk er, som helt klart formidler viktigheten av å styre utviklinga i akademia.

Professoren som blir intervjuet vil ikke snakke om identitet, siden det tydeligvis ikke er sosiolingvistikk han har holdt på med. Det tror jeg er uheldig, for identitet i forhold til språk er svært relevant i denne saken her (som jeg har vært inne på). Selvsagt er det veldig veldig viktig å ta bedre vare på norsk språk, men må man svartmale så voldsomt, og rope «Ulv, ulv?»

Strøtanker

søndag, oktober 23rd, 2005

Et lite tillegg til den forrige posten: Jeg fikk lyst til å blogge igjen, først og fremst fordi jeg ønsket å ha et sted å skrive. Noe pretensiøst prosjekt skal ikke dette være, men et sted å formulere noen strøtanker, om ikke annet sånn at jeg kan lese dem selv. Hvis andre vil lese orda her, så er det selvsagt tillatt. (Bare vær obs på at jeg kan være ironisk eller overdrive.)

Jeg er så heldig at Stian, min kjære mann, har laget meg ei bloggeløsning som gjør at jeg enkelt kan publisere noen ord, når jeg føler for det. En gang per dag, eller en gang i måneden, alt ettersom.

Velkommen på besøk hit, i ny og ne. :)

Tilbake igjen …

lørdag, oktober 22nd, 2005

Så var jeg tilbake her igjen! Nå har jeg ikke blogga på en 2 års tid, jeg husker ikke nøyaktig når jeg la ned den forrige bloggen min. Det var i alle fall før jeg ble gravid med Thomas, og han er nå 1 1/2 år. Det har vel hendt av og til at jeg har hatt lyst til å blogge, men stort sett har jeg vært så opptatt med andre ting. Det er tidkrevende å være mor til to, og samtidig være student og jobbe. Nå skal jeg ta meg tid til å blogge likevel, i alle fall av og til. Jeg regner med det blir en del fagrelatert – for jeg er den evige student, og har ennå ikke gjort ferdig hovedfaget mitt. Men jeg kan ikke love at det alltid blir superfaglig, vitenskapelig underbygd her, for først og fremst blir det mine teorier om verden det skal handle om her.